کار عجیب استاد برای دادن نمره به دانشجویان

پیشنهاد جالب استاد دانشگاه برای نمره دادن به دانشجویان

پیشنهاد عجیب استاد دانشگاه برای دادن نمره به دانشجویان (3)

پیشنهاد جالب استاد دانشگاه برای نمره دادن به دانشجویان پیشنهاد عجیب استاد دانشگاه برای نمره دادن به دانشجویان پیشنهاد عجیب استاد دانشگاه برای نمره دادن استاد دانشگاهی برای اینکه به دانشجویان خود نمره بدهد از آنان یک کار عجیب خواست. یک استاد دانشگاه قبل از برگزاری امتحان یک پیشنهاد به ...

ادامه نوشته »

به پرشین نایس امتیاز بدهید

با تشکر از حمایت شما