پاداش هفت برابری پایان خدمت برای کارمندان

پاداش پایان خدمت سربازی کارمندان هفت برابر حداقل حقوق آنها شد

%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84

پاداش پایان خدمت سربازی کارمندان هفت برابر حداقل حقوق آنها شد پاداش پایان خدمت کارمندان 7 برابر حداقل حقوق آنها شد افزایش پاداش پایان خدمت سربازی کارمندان رئیس کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه ششم با اشاره به برخی مصوبات این کمیسیون گفت این کمیسیون مصوب کرد پاداش پایان خدمت کارمندان 7 ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X