مشرق نیوز حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

اوضاغ وخیم نخستین مدرسه مدرن ایران

اوضاغ وخیم نخستین مدرسه مدرن ایران

اوضاغ وخیم نخستین مدرسه مدرن ایران حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران مدرسه دارالفنون به ابتکار “میرزا تقی خان امیرکبیر” در زمان “ناصرالدین‌شاه قاجار” بنا شد. دارالفنون را می‌توان نخستین دانشگاه در “تاریخ مدرن ایران” دانست. مشرق نیوز: مدرسه دارالفنون به ابتکار “میرزا تقی خان امیرکبیر” در زمان ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X