عقیم شدن با پوشیدن لباس تنگ

پوشیدن لباس تنگ باعث عقیم شدن پسران می شود

پوشیدن لباس تنگ باعث عقیم شدن پسران می شود پوشیدن لباس تنگ موجب عقیم شدن مردان می شود آقایان با پوشیدن لباس و شلوار تنگ عقیم می شوند به گزارش نت فیس بررسیهای اخیر نشان می دهند که کیفیت منی در مردان (تعداد اسپرم، حرکت اسپرم و اسپرمهای با شکل ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X