شروع شدن دوره جدید حلقه غرب شناسی در کانون اندیشه جوانان

برگزاری دوره جدید حلقه غرب‌شناسی در کانون اندیشه جوان

برگزاری دوره جدید حلقه غرب‌شناسی در کانون اندیشه جوان برگزاری دوره جدید حلقه غرب‌شناسی در کانون اندیشه جوان ثبت نام دور جدید حلقه غرب‌شناسی با عنوان «دوران جدید عالم» کانون اندیشه جوان آغاز شد.   دور جدید حلقه غرب شناسی با عنوان «دوران جدید عالم»‌ به مطالعه و بررسی گفتمان ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X