شادی علی دایی از گل زدن تیمش صبا

شادی علی دایی سرمربی صبا از گل زدن تیمش

شادی علی دایی سرمربی صبا از گل زدن تیمش

شادی علی دایی سرمربی صبا از گل زدن تیمش شادی گل دایی مثل همیشه علی دایی سرمربی صبا بعد از گل تیمش مثل همیشه در کنار زمین خوشحالی کرد.  علی دایی که از گل دقیقه یک تیمش به وجد آمده بود د رکنار زمین حستبی خوشحال کرد و به سبک ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X