سلفی طرفداران دختر امیر تتلو در بازداشتگاه

سلفی با امیر تتلو در لباس بازداشتگاه و با دستبند

سلفی با تتلو در لباس بازداشت شدگان و با دستبند

سلفی با امیر تتلو در لباس بازداشتگاه و با دستبند سلفی با تتلو در لباس بازداشت شدگان بازداشت امیر تتلو درحالیکه امیر تتلو بازداشت شده است اما عده ای از طرفدارانش با او در همان لباسی افراد بازداشت شده عکس سلفی می گیرند عکس زیر نشان از محبوبیت امیر تتلو ...

ادامه نوشته »

به پرشین نایس امتیاز بدهید

با تشکر از حمایت شما