سحر نوروز زاده دختر زیبای ایرانی سخنگوی آمریکا

سحر نوروز زاده زن ایرانی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کاخ سفید

سحر نوروز زاده زن ایرانی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کاخ سفید سحر نوروززاده سخنگوی فارسی زبان در وزارت خارجه آمریکا سحر نوروز زاده جایگزین آلن ایر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شد وزارت خارجه آمریکا دارای چند سخنگو است و سخنگوی فارسی زبان یکی از آنهاست. او نخستین ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X