حضرت آیت الله خامنه ای کسانیکه در سال 88 فتنه به راه انداختند قالبیت اطمینان را ندارند

رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای فرمودند کسانی که در سال 88 آن حوادث را به‌ راه انداختند به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند

رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای فرمودند کسانی که در سال 88 آن حوادث را به‌ راه انداختند به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند

رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای فرمودند کسانی که در سال 88 آن حوادث را به‌ راه انداختند به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند حضرت آیت الله خامنه ای «بکارگیری اساتید ارزشی و خودداری از استفاده از عناصر نامطمئن برای نظام و کشور و مردم» را به تشکلهای دانشجویی توصیه ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X