تبریک تولد اوباما برای دستیار ایرانی اش خانم فریال گواشیری

کیک تولد اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش

کیک اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش

کیک تولد اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش کیک اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش کیک اوباما برای تولد دستیار شخصی اش فریال گواشیری.فریال شهروند ایرانی آمریکایی است

ادامه نوشته »

به پرشین نایس امتیاز بدهید

با تشکر از حمایت شما