بچه دو جنسه

نوزادی که دو سر و دو قلب و دو جنسیت دارد هم پسر است و هم دختر

%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d8%b1-2

نوزادی که دو سر و دو قلب و دو جنسیت دارد هم پسر است و هم دختر بدنیا آمدن نوزادی که یک بدن دارد و دو سر و دو قلب و مشخص نیست که پسر است یا دختر بدنیا آمدن نوزاد 2 سر در اتفاقی نادر وعجیب نوزادی در فلسطین بدنیا آمده ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X