بدنیا آمدن نوزاد 2 سر

نوزادی که دو سر و دو قلب و دو جنسیت دارد هم پسر است و هم دختر

نوزادی که دو سر و دو قلب و دو جنسیت دارد هم پسر است و هم دختر بدنیا آمدن نوزادی که یک بدن دارد و دو سر و دو قلب و مشخص نیست که پسر است یا دختر بدنیا آمدن نوزاد 2 سر در اتفاقی نادر وعجیب نوزادی در فلسطین بدنیا آمده ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X