بدنامی محمود عباس با دست انداختن به دور کمر نادین خماش مجری زن العربیه

سلفی گرفتن با مجری زن شبکه سعودی العربیه برای محمود عباس بدنامی آورد 2015

سلفی گرفتن با مجری زن شبکه صعودی العربیه برای محمود عباس بدنامی آورد 2015

سلفی گرفتن با مجری زن شبکه سعودی العربیه برای محمود عباس بدنامی آورد 2015 محمود عباس در این عکس دست خود را به دور کمر ” نادین خماش ” مجری شبکه العربیه انداخته در حالی که ” بدیع یونس” همسر نادین نیز در سمت دیگر عباس ایستاده است. عکس سفلی ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X