بازدید اسحاق جهانگیری از مرکز پرورش ماهی خاویار و مایگیری اش

اسحاق جهانگیری و ماهیگیری اش در مرکز پرورش ماهیان خاویار

اسحاق جهانگیری و ماهیگیری اش در مرکز پرورش ماهیان خاویار

اسحاق جهانگیری و ماهیگیری اش در مرکز پرورش ماهیان خاویار جهانگیری در حال ماهیگیری اسحاق جهانگیرى با انتشار عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت : در سفر امروز خود به استان گلستان در جزیره آشوراده از مرکز پرورش ماهیان خاویاری در این جزیره هم بازدید کردم.  

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X