اهوای نشان افتخار سنگ اقیانوش آرام به ملی پوشان ایران

هدیه گرانبهای گردنبند یاقوت سنگ اقیانوس آرام به ملی پوشان ایران

هدیه گرانبهای گردنبند یاقوت سنگ اقیانوس آرام به ملی پوشان ایران

هدیه گرانبهای گردنبند یاقوت سنگ اقیانوس آرام به ملی پوشان ایران اهدای گردن‌بند از جنس سنگ اقیانوس آرام به ملی‌پوشان دیدار تیم‌های ملی فوتبال گوام و ایران یک ساعت پیش از آغاز با حواشی خاصی همراه بوده است. به‌ گزارش ‌ایسنا‌، تیم‌های ملی فو‌تبا‌ل گوام و ایران در چارچوب ر‌قا‌بت‌های ...

ادامه نوشته »
بستن تبليغات X