پرشین نایس

» چهره واقعی المیرا دهقانی بازیگر نقش مریم در سریال هشت و نیم دقیقهپرشین نایس

یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

چهره بدون گریم المیرا دهقانی بازیگر نقش مریم در سریال هشت و نیم دقیقه

چهره واقعی المیرا دهقانی بازیگر نقش مریم در سریال هشت و نیم دقیقه

گریم المیرا دهقانی بازیگر سریال هشت و نیم دقیقه

عکس المیرا دهقانی بازیگر نقش مریم مادر احسان در سریال هشت و نیم دقیقه

%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-3

المیرا دهقانی بازیگر تئاتر و تلویزیون است اولین سریالی که المیرا دهقانی در آن نقش آفرینی کرد سریال همه چیز آنجاست به کارگردانی شهرام شاه حسینی بود.

%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-2

%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-1

 


بستن تبليغات X