پرشین نایس

» هومان فرزند نادر سلیمانی2015پرشین نایس

سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

سلفی زیبای نادر سلیمانی با فرزندانش هومان و بارسین

سلفی دیدنی نادر سلیمانی با فرزندانش هومان و بارسین

نادر سلیمانی با انتشار عکس زیر نوشت:

تو این روزا و شبایِ عزیز از خدای بزرگ عاجزانه طلب میکنم که به همه ی مردم میهنم سلامتی و آرامش هدیه کنه
امیدوارم کانونِ خانوادتون همیشه گرم گرم باشه

من و هومان و بارسین(فرزندانم

سلفی دیدنی نادر سلیمانی با فرزندانش هومان و بارسین

سلفی دیدنی نادر سلیمانی با فرزندانش هومان و بارسین