پرشین نایس

» قطره خوشگذرانی کمند امیر سلیمانی با سوگل طالب لو و شقایق دهقانپرشین نایس

چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

خوش گذرانی کمند امیر سلیمانی با سوگل طالب لو و شقایق دهقان + عکس

خوشگذرانی کمند امیر سلیمانی با سوگل طالب لو و شقایق دهقان

کمند امیر سلیمانی با سوگل طالب لو و شقایق دهقان

 کمند امیر سلیمانی با سوگل طالب لو 

کمند امیر سلیمانی با انتشار عکس زیر نوشت:

همه چى آرومه….. من چقدر خوشحالم. يه روز شاد و آفتابى در كنار دوستانم. مرسى از سوگل طالب لوى عزيزم

خوشگذرانی کمند امیر سلیمانی با سوگل طالب لو و شقایق دهقان

خوشگذرانی کمند امیر سلیمانی با سوگل طالب لو و شقایق دهقان


بستن تبليغات X