پرشین نایس

» قالی باف و عمو پورنگ و بهنوش بختیاری در ضیافت بزرگ افطاریپرشین نایس

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

بهنوش بختیاری و عموپورنگ و هنرمندان در ضیافت افطاری قالیباف

بهنوش بختیاری و عموپورنگ در افطاری قالیباف

بهنوش بختیاری ، عموپورنگ و … در افطاری قالیباف

بهنوش بختیاری تصویری از حضور خود و چند بازیگر و مجری تلویزیون را در افطاری قالیباف برای فرزندان معلول به اشتراک گذاشت.

بهنوش بختیاری و عموپورنگ در افطاری قالیباف

بهنوش بختیاری و عموپورنگ در افطاری قالیباف

مجله اینترنتی


بستن تبليغات X