پرشین نایس

» فرزاد حسینی در پیش نیما کرمی2015پرشین نایس

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

نیما کرمی به همراه فرزاد حسنی در بزرگداشت دوستی

نیما کرمی در کنار فرزاد حسنی در بزرگداشت دوستی

نیما کرمی در کنار فرزاد حسنی

نیما کرمی با انتشار عکس زیر نوشت:

شب مهر و مهرباني به ياد مهران دوستي عزيز كه همه جمع بودند و شبي به ياد ماندني شد . همراه با فرزادحسني و دكتر خجسته عزيز

نیما کرمی در کنار فرزاد حسنی در بزرگداشت دوستی

نیما کرمی در کنار فرزاد حسنی در بزرگداشت دوستی


بستن تبليغات X