پرشین نایس

» سلفی هواداران امیر تتلو در لباس بازداشتپرشین نایس

پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵

سلفی با امیر تتلو در لباس بازداشتگاه و با دستبند

سلفی با تتلو در لباس بازداشت شدگان

بازداشت امیر تتلو

درحالیکه امیر تتلو بازداشت شده است اما عده ای از طرفدارانش با او در همان لباسی افراد بازداشت شده عکس سلفی می گیرند

عکس زیر نشان از محبوبیت امیر تتلو در بین طرفدارانش دارد

سلفی با تتلو در لباس بازداشت شدگان و با دستبند


بستن تبليغات X