مجله تفریحی پرشین نایس

» رئیس جمهور آفریقای جنوبی و همسرش در ایرانپرشین نایس

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

پوشش عجیب همسر رئیس جمهور آفریقای جنوبی در ایران

پوشش همسر رییس جمهور آفریقای جنوبی در ایران

رئیس جمهور آفریقای جنوبی و همسرش در ایران
جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی بامداد يكشنبه در صدر یک هيات بلند پايه سياسی و اقتصادی وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال حسين اميرعبداللهيان معاون عربی آفريقایی وزير امور خارجه قرار گرفت.

پوشش همسر رییس جمهور آفریقای جنوبی در ایران (1) پوشش همسر رییس جمهور آفریقای جنوبی در ایران (2)

رئیس جمهور آفریقای جنوبی و همسرش در مهرآباد