پرشین نایس

» خواستگاری اردوغان از ایمان البانیپرشین نایس

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

خواستگاری اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ملکه زیبایی مراکش

خواستگاری از ملکه زیبایی مراکش توسط اردوغان رئیس جمهور ترکیه

خواستگاری رجب طیب اردوغان از ایمان البانی ملکه زیبایی مراکش

اردوغان از ملکه زیبایی مراکش ایمان البانی خواستگاری کرد

%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%b2

%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%b2


بستن تبليغات X