پرشین نایس

» خبرگزاری مهر عکس گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردمپرشین نایس

جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶

گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی با مردم درباره مذاکرات

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور بعدازظهر امروز سه شنبه و پس از قرائت بیانیه وین بطور مستقیم با مردم سخن گفت.
گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم

گفتگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم


بستن تبليغات X