پرشین نایس

» تولد فریال گواشیری دستیار زن ایرانی اوباماپرشین نایس

یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

کیک تولد اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش

کیک اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش

کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش

کیک اوباما برای تولد دستیار شخصی اش فریال گواشیری.فریال شهروند ایرانی آمریکایی است

کیک اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش


بستن تبليغات X