پرشین نایس

» توضیحات احمد خمینی در مورد پوشیدن لباس روحانیتپرشین نایس

پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶

توضیح سید احمد خمینی درباره پوشیدن لباس روحانیت +تصاویر

توضیح سید احمد خمینی درباره پوشیدن لباس روحانیت

توضیح سید احمد خمینی درباره پوشیدن لباس روحانیت

توضیح سید احمد خمینی درباره پوشیدن لباس روحانیت


بستن تبليغات X