مجله تفریحی پرشین نایس

» توضیحات احمد خمینی در مورد پوشیدن لباس روحانیتپرشین نایس

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

توضیح سید احمد خمینی درباره پوشیدن لباس روحانیت +تصاویر

توضیح سید احمد خمینی درباره پوشیدن لباس روحانیت

توضیح سید احمد خمینی درباره پوشیدن لباس روحانیت

توضیح سید احمد خمینی درباره پوشیدن لباس روحانیت