پرشین نایس

» تجاوز مصطفی به سمیه دختر 19 سالهپرشین نایس

جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶

تجاوز جنسی به سمیه دختر ۱۹ ساله توسط پسردایی و خواستگارش

داستان تجاوز جنسی به سمیه توسط پسر دایی و خواستگار قبلی

آزار جنسی دختر ۱۹ ساله توسط پسر دایی و تعرض توسط خواستگاری قبلی

ازار-جنسی

آن روز پسردایی ام با اطلاع پدر و مادرم به اتاقم آمد و به من تعرض كرد. من در جواب اعتراض به اين حركت از خانه فرار كردم و…

سميه دختر ١٩ ساله‌ ای است كه در گفت‌ و گو با پليس اعلام كرده با رضايت پدر و مادرش مورد آزار پسردايی اش قرار گرفته است. او زندگی اش را تعريف كرده و گفته: ١٦ ساله بودم كه مادرم گفت پسردايی ام به خواستگاری ام آمده. از شنيدن اين خبر ناراحت شدم چون پسر همسايه‌ مان به خواستگاری ام آمده بود و او را دوست داشتم اما خانواده‌ ام به دلایلی كه برای من غيرمنطقی بود او را رد كرده بودند. همه‌چيز از روزی شروع شد كه پسردايی ام با خانواده‌ اش به خانه‌ مان آمدند. آن روز پسردايی ام با اطلاع پدر و مادرم به اتاقم آمد و به من تعرض كرد. من در جواب اعتراض به اين حركت از خانه فرار كردم و به خانه مصطفی رفتم. اما خانواده او هم من را طرد كردند و مجبور شدم به خانه خودمان بروم. وقتي به خانه برگشتم پدرم كتكم زد و مادرم سرزنشم كرد. تصميم گرفتم خودكشی كنم. مقداری قرص را با شكر مخلوط كردم و مي‌خواستم بخورم اما پدرم به موقع متوجه شد و ليوان را از دستم گرفت. بعد از مدتی مجبور شدم با پسردايی ام ازدواج كنم. از ازدواج با او یک بچه معلول به دنيا آوردم. از زندگی خسته شده بودم تا اينكه یک روز به خانه پدری ام رفتم و مصطفی را ديدم. شماره‌ های مان را به هم داديم و رابطه‌ مان شروع شد. قرار شد با هم فرار كنيم. با هم به خانه‌ ای در شهر گرگان رفتيم. چند ماه آنجا زندگی می كرديم تا اينكه یک روز صبح از خواب بيدار شدم و ديدم كه مصطفی نيست. ناگهان در اتاق باز شد و چند مرد وارد شدند و برای چند روز به من تعرض كردند. بعد از همه اين اتفاق‌ ها تصميم گرفتم خودم را به نيروی انتظامی معرفی كنم.

مجله اینترنتی


بستن تبليغات X