پرشین نایس

» تبلیغات ترویج حجاب در مترو تهرانپرشین نایس

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات عجیب حجاب و عفاف در مترو تهران

دسته بندی : اخبار ، تفریحی ، وبگردی تاریخ : چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴

تبلیغات عجیب حجاب و عفاف در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران! + تصاویر

مترو تهران با استفاده از عکس ها و پوسترهای گوناگون در سطح ایستگاه ها سعی در ترویج عفاف و حجابدر بین اقشار جامعه را دارد.

تبلیغ در متروی تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران

تبلیغات جالب و متفاوت عفاف و حجاب در مترو تهران


بستن تبليغات X