پرشین نایس

» تبریک تولد اوباما برای دستیار ایرانی اش خانم فریال گواشیریپرشین نایس

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

کیک تولد اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش

کیک اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش

کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش

کیک اوباما برای تولد دستیار شخصی اش فریال گواشیری.فریال شهروند ایرانی آمریکایی است

کیک اوباما برای تولد فریال دستیار ایرانی اش


بستن تبليغات X