پرشین نایس

» برترینها عکس: افطاری پادشاه عربستان سعودیپرشین نایس

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

عکس دیدنی ضیافت افطاری پادشاه عربستان سعودی

عکس: افطاری پادشاه عربستان سعودی

رسانه های عربستان سعودی تصاویر زیر را از افطاری ملک سلمان پادشاه در کنار امیر کویت و ولیعهد سعودی منتشر کرده اند.
عصرایران: رسانه های عربستان سعودی تصاویر زیر را از افطاری ملک سلمان پادشاه در کنار امیر کویت و ولیعهد سعودی منتشر کرده اند.
افطاری پادشاه عربستان سعودی

افطاری پادشاه عربستان سعودی

افطاری پادشاه عربستان سعودی

افطاری پادشاه عربستان سعودی

افطاری پادشاه عربستان سعودی

افطاری پادشاه عربستان سعودی

افطاری پادشاه عربستان سعودی

افطاری پادشاه عربستان سعودی


بستن تبليغات X