پرشین نایس

» برترینها حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایرانپرشین نایس

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

اوضاغ وخیم نخستین مدرسه مدرن ایران

دسته بندی : اخبار تاریخ : دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴

اوضاغ وخیم نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

مدرسه دارالفنون به ابتکار “میرزا تقی خان امیرکبیر” در زمان “ناصرالدین‌شاه قاجار” بنا شد. دارالفنون را می‌توان نخستین دانشگاه در “تاریخ مدرن ایران” دانست.
مشرق نیوز: مدرسه دارالفنون به ابتکار “میرزا تقی خان امیرکبیر” در زمان “ناصرالدین‌شاه قاجار” بنا شد. دارالفنون را می‌توان نخستین دانشگاه در “تاریخ مدرن ایران” دانست. ساختمان دارالفنون در “خیابان ناصرخسرو” در مرکز شهر تهران جای گرفته است.
نخستین مدرسه مدرن ایران

نخستین مدرسه مدرن ایران

نخستین مدرسه مدرن ایران

نخستین مدرسه مدرن ایران

نخستین مدرسه مدرن ایران

نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بدِ نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران

حال و روز بد نخستین مدرسه مدرن ایران


بستن تبليغات X