پرشین نایس

» برادران قاسم خانی و خاطره جالب 2015پرشین نایس

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

عکس دیدنی و خاطره جالب از برادران قاسم خانی

دسته بندی : عکس بازیگران تاریخ : پنج شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

عکس دیدنی و خاطره جالب از برادران قاسم خانی

خاطره جالب از برادران قاسم خانی

خاطره جالب از برادران قاسم خانی

مهراب قاسم خانی با انتشار عکس زیر نوشت:

خاطره / دروغ: زمستون سال هفتاد پيمان سرباز بود. اون سال تصميم گرفته بوديم براى تولدش يه سرى از دوست و رفيقا رو دعوت كنيم خونه مون ولى بايد پيمان يه جورى پادگانش رو ميپيچوند. قرار شد طرفاى ساعت ده صبح من زنگ بزنم پادگان و بگم مادرمون قلبش ناراحت شده كه پيمان بتونه مرخصى بگيره و چون مكالمات ممكن بود شنود بشه بايد نقشم رو خوب بازى ميكردم. طرفاى ده بيدار شدم و از اتاق اومدن بيرون و ديدم پدر و مادرم نيستن. رفتم توى آشپزخونه و ديدم پدرم يه يادداشت گذاشته كه مادرم قلبش ناراحت شده و بردتش بيمارستان!!! زنگ زدم به پادگان و ماجرا رو براى پيمان گفتم و موفق شد مرخصى بگيره و بياد خونه. از در كه اومد تو با هيجان گفت “بى شرف يه جورى بازى كردى منم باورم شد”… هيچى ديگه. تولد كه كنسل شد و اون روز رو توى بيمارستان بوديم. از اون به بعد هم ديگه هيچ وقت همچين دروغى به كسى نگفتيم

برادران قاسم خانی

برادران قاسم خانی

31 views مشاهده

بستن تبليغات X