پرشین نایس

» اعتراض به اسلام ستیزی در پاریسپرشین نایس

پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶

لخت شدن در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان در فرانسه

لخت شدن در خیابان برای اعتراض به اسلام ستیزی در فرانسه

لخت شدن برای اعتراض به اسلام ستیزی

مدتی است که در شهرهای ساحلی فرانسه پوشیدن لباس شنای اسلامی (بورکینی) ممنوع شده است و پلیس با زنان مسلمان برخورد می کند.

مردم یونان در اعتراض به این رفتار پلیس فرانسه اعتراض کردند.نکته عجیب حضور مردی بود که به شکل عریان و درحالی که یک روسری سر کرده بود در این تجمع بود.

۳۰ شهر ساحلی فرانسه تابستان امسال پوشیدن لباس شنای اسلامی زنان مشهور به بورکینی را ممنوع اعلام کردند.

عکس های اعتراض و لخت شدن برای حمایت از مسلمانان در فرانسه

لخت شدن در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان (2) لخت شدن در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان (3) لخت شدن در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان (4) لخت شدن در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان (5) لخت شدن در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان (6) لخت شدن در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان (7) لخت شدن در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان (8) لخت شدن در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان (1)

لخت شدن مرد فرانسوی در خیابان برای حمایت از زنان مسلمان

اعتراضات و لخت شدن علیه اقدامات اسلام ستیزی در فرانسه


بستن تبليغات X