پرشین نایس

» از لوازم آرایشی مصرف نکنیدپرشین نایس

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

ساخت لوازم آرایشی دخترانه با چربی آشغال مرغ در تهران

دسته بندی : اخبار تاریخ : چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

ساخت لوازم آرایشی دخترانه با چربی آشغال مرغ در تهران

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

افراد سودجو با راه اندازی کارگاه های غیر مجاز در حومه تهران ورامین به تولید مواد اولیه لوازم آرایشی زنانه در فضاهای کثیف و آلوده اقدام می‌کنند.

 

افزایش بی سابقه استفاده از لوازم آرایشی سبب شده تا ایران در خاورمیانه دومین مصرف کننده این محصولات باشد. از این رو افراد سودجو با راه اندازی کارگاه های غیرمجاز به تولید مواد اولیه لوازم آرایشی در فضاهای نامناسب و آلوده اقدام نموه و با استفاده از مواد غیر بهداشتی از جمله پسماند مرغ در حومه تهران آن را در اختیار کارگاه های تکمیل کننده این محصول برای تولید نهایی لوازم آرایشی قرار می دهند.

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

ساخت لوازم آرایشی با آشغال مرغ

99 views مشاهده

بستن تبليغات X