تصاویری از تجمع اعتراض آمیز به نمایش فیلم رستاخیز

تصاویری از تجمع اعتراض آمیز به نمایش فیلم رستاخیز

تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز

جمعی از معترضین به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز بعدازظهر روز چهارشنبه مقابل ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجمع کردند.

تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز

همچنین می توانید ببنید:

همچنین ببینید

%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-e1477043712268

سلفی گلشیفته فراهانی در آغوش محسن نامجو نویسنده خائن ایرانی

سلفی گلشیفته فراهانی در آغوش محسن نامجو نویسنده خائن ایرانی گلشیفته فراهانی در آغوش محسن ...

به پرشین نایس امتیاز بدهید

با تشکر از حمایت شما